Navigatie
Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Verkoopvoorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.confetti-kinderkleding.be . Confetti bvba met maatschappelijke zetel gelegen te Rupelstraat 48, 2060 Antwerpen, KBO nummer 0559 879 446 en BTW nummer BE0559 879 446, is beheerder van de webwinkel http://www.confetti-kinderkleding.be en eigenaar van alle Goederen aangeboden in de webwinkel . Confetti bvba treedt op als Verkoper van deze Goederen. Door een bestelling te plaatsen op http://www.confetti-kinderkleding.be aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

Artikel 2. Wijziging Algemene Voorwaarden
Confetti bvba behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Artikel 3. Een bestelling plaatsen op de webwinkel http://www.confetti-kinderkleding.be
Bestellingen worden afgehandeld volgens onderstaande procedure:
- De Koper kiest de Goederen.
- De Koper voert zijn betalingsgegevens in en geeft een leveringsadres op.
- De Koper aanvaardt de volledige onderhavige Algemene Voorwaarden.
- De betaling wordt goedgekeurd.
- De Verkoper stuurt een bevestiging van de bestelling via e-mail.
- De betaling met de betaalkaart wordt geïnd.
- De Verkoper stuurt de Goederen op.
- De Koper neemt de Goederen in ontvangst.

Artikel 4. Afhandelen van een bestelling.
Bestellingen geplaatst op de webwinkel http://www.confetti-kinderkleding.be zijn niet bindend voor de Verkoper. Een bestelling is bindend vanaf het moment dat de Verkoper de bestelling van de Goederen heeft aanvaard.
Na ontvangst van de bestelling wordt een bevestiging verzonden via e-mail met ordernummer en detail van de bestelde Goederen. Deze bevestiging van ontvangst van bestelling betekent niet dat de bestelling werd aanvaard. De aanvaarding van de bestelling en het afsluiten van de verkoop gaat in op het moment dat de Goederen worden verzonden. Ook na verzending van de Goederen behoudt de Verkoper het recht om de aankoop te annuleren zolang de Koper de Goederen niet in ontvangst heeft genomen.
De bestelling kan door de Verkoper geweigerd worden of geannuleerd worden om volgende redenen:
- Het optreden van een technisch incident op de website http://www.confetti-kinderkleding.be tijdens het plaatsen van de bestelling door de Koper
- Foutieve prijsaankondiging van de Goederen op http://www.confetti-kinderkleding.be
- De verstrekte betaalgegevens en/of facturatiegegevens zijn onjuist of niet controleerbaar
- Er zijn argumenten dat de bestelling van de Goederen abnormaal is of mogelijk frauduleus
- De bestellingprocedure is niet correct afgehandeld of er zijn problemen bekend bij vorige orders.
- De Verkoper redenen heeft om aan te nemen dat de Koper jonger is dan 18 jaar.
In voorkomend geval wordt een bestelling geannuleerd of wordt uitvoering geweigerd en zal de Verkoper de reeds betaalde prijs van de Goederen en eventuele betaalde verzendingskosten terugstorten.

Artikel 5. Prijzen en verzendkosten.
De prijs van de Goederen vermeld op de webwinkel http://www.confetti-kinderkleding.be zijn inclusief BTW. Zij zijn enkel geldig voor bestellingen geplaatst via de webwinkel.
Niettegenstaande de prijzen in webwinkel met de grootste zorg worden opgesteld , zijn foutieve prijsaankondigingen niet uitgesloten. Foutieve prijzen worden zo vlug mogelijk gecorrigeerd en zijn niet bindend voor de Verkoper. Zie ook Artikel 4.
Afzonderlijke kosten voor verzending en afhandeling en daarop van toepassing zijnde belasting worden opgegeven wanneer de Koper de bestelling van de Goederen plaatst.
De verzendkosten worden meegedeeld in het winkelmandje. De verzending voor België en Nederland staan hieronder vermeld. Voor verzending naar andere landen wordt vooraf best contact genomen met Confetti bvba teneinde de juiste tarief te ontvangen.

Verzending van de postpakketten wordt uitgevoerd door PostNL Belgium

Land Verzendkost Levertermijn
België 5.50 € 1 tot 3 werkdagen
Nederland 8.0 € 2 tot 4 werkdagen


Artikel 6. Beschikbaarheid en levering van de Goederen.
De Verkoper garandeert niet dat de Goederen aangeboden op de webwinkel http://www.confetti-kinderkleding.be beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Goederen te wijzigingen, uit het assortiment te nemen of niet langer beschikbaar te stellen.
De Verkoper streeft ernaar om de bestelde Goederen tijdig te verzenden en af te leveren. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het mogelijk is dat deze streefdata niet gehaald worden. Een leverdatum is derhalve niet bindend en vormt geen resultaatsverbintenis.
De Koper moet binnen een redelijke termijn na de levering controleren of de Goederen in goede staat zijn ontvangen en of de inhoud van het postpakket volledig is. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de Verkoper zo spoedig mogelijk in te lichten over eventuele beschadigingen of andere tekortkomingen.
Indien de Koper de ontvangst van de Goederen onredelijk lang uitstelt nadat de Verkoper heeft aangegeven dat de Goederen werden aangeboden of indien de Koper een verkeerd leveringsadres heeft opgegeven waardoor de levering mislukt, dan worden de Goederen teruggenomen. Indien derhalve 7 werkdagen van de verzending de Goederen niet kunnen bezorgd worden en teruggezonden worden naar de Verkoper, neemt de Verkoper aan dat de Koper het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen. Zodra de Verkoper de Goederen terug heeft ontvangen wordt de aankoopsom terugbetaald in overeenstemming met de procedure voor het terugnemen van Goederen en de terzake geldende wetgeving. Zie ook Artikel 9.

Artikel 7. Afbeeldingen van Goederen op de webwinkel http://www.confetti-kinderkleding.be
De weergave van de kleuren van de Goederen op de webwinkel is afhankelijk van verschillende factoren zoals instelling van de computersoftware en grafische interface van de bezoeker van de webwinkel. Afgebeelde kleuren kunnen derhalve afwijken van de werkelijke kleuren van de Goederen.

Artikel 8. Betaling
Voor de afhandeling van betalingen met de internetkassa werkt de Verkoper samen met het betaalsysteem Mollie, pionier in veilige online betalingen. Confetti bvba heeft geen toegang tot de betalingsgegevens van de Koper. Betaling kan enkel met goedgekeurde betaalkaarten. Goedgekeurde betaalkaarten worden vermeld op de website http://www.confetti-kinderkleding.be. De Koper moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer de Koper een bestelling plaatst. Er worden verzendkosten in rekening gebracht als de Goederen verzonden worden. De bestelling wordt geleverd als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Goederen heeft goedgekeurd.

Artikel 9. Retourzendingen.
De Koper kan gebruik maken van het recht om de koop te herroepen door contact op te nemen met Confetti bvba per post (Turnhoutsebaan 175C, 2970 Schilde) of per mail (info@Confetti-kinderboetiek.be). Het verzoek tot retourneren moet gebeuren uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien het verzoek wordt goedgekeurd dan volgen richtlijnen per mail om de Goederen te retourneren.
In geval de aangekochte Goederen gebreken vertonen dan dient de Koper dat zo spoedig mogelijk (max. 7 dagen) na levering te melden aan Confetti bvba via mail met verzoek tot retourneren. Indien het verzoek wordt goedgekeurd dan volgen richtlijnen per mail om de Goederen te retourneren.
De Verkoper zal het verzoek tot retourneren slechts goedkeuren op voorwaarde dat :
- de Goederen volledig zijn (twee onderdelen van een paar moeten samen geretourneerd worden)
- de Goederen nog niet werden gewassen
- de Goederen nog niet werden gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij)
- de Goederen zich bevinden in de originele verpakking met bijhorende labels en etiketten.
Ondergoed en zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.
Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de Goederen onbeschadigd en beschermd zijn gebleven, terwijl ze in zijn bezit waren. De Goederen dienen met zorg behandeld en verpakt te worden en geretourneerd in de staat waarin ze werden geleverd. De verzendkosten zijn ten laste van de Koper.
Vervanging of terugbetaling van de Goederen door de Verkoper kan slechts gebeuren nadat alle terug te zenden Goederen ontvangen werden door de Verkoper.
Als de Koper Goederen retourneert
- die men niet mag terugzenden
- die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden
- die niet goed zijn verpakt
- waarvan producten of elementen ontbreken
- waarvoor de Koper niet voor de aflevering heeft betaald
- waaraan de Koper niet de nodige zorg heeft besteed voor verzending van de Goederen
behoudt de Verkoper zich het recht voor om de retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om kosten in rekening te brengen voor nodige herstellingen, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn van betalingen die aan de Koper moeten worden terugbetaald, onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 10. Bijzondere omstandigheden, overmacht.
De Verkoper doet al het mogelijke om aan zijn verplichtingen tegemoet te komen. De Verkoper is echter niet verantwoordelijk voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken veroorzaakt wordt door omstandigheden die de Verkoper niet in de hand heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
Deze Algemene Voorwaarden beschrijven op volledige wijze al de verplichtingen van de Verkoper en zijn aansprakelijkheid met betrekking tot levering van Goederen. Voor zover wettelijk toegestaan gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan deze die in de Algemene Voorwaarden zijn beschreven.
Niets in deze Algemene Voorwaarden doet echter afbreuk aan de rechten van de Koper op grond van de wet en niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in geval van bedrog of opzettelijke fout.

Artikel 12. Persoonsgegevens.
Alle persoonsgegevens die de Verkoper verkrijgt via http://www.confetti-kinderkleding.be worden vertrouwelijk behandeld. De Verkoper zal de persoonsgegevens die verstrekt worden behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Koper kan ten allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem betrekking hebben of kan deze gegevens laten corrigeren door een brief te richten aan de Verkoper. De gegevens door de Koper verstrekt zullen enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer en voor directe marketing door Confetti bvba. De Koper kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor directe marketing door een brief te richten aan de Verkoper.

Artikel 13. Splitsbaarheid.
Indien enig artikel (of een deel ervan) van deze Algemene Voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dat artikel (of het relevante deel ervan) worden afgescheiden van de rest van de Algemene Voorwaarden en blijven de overblijvende artikelen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 14. Contactgegevens
Als de Koper vragen of klachten heeft over het aankopen van Goederen via de webwinkel http://www.confetti-kinderkleding.be dan kan de Koper via mail (info@confetti-kinderboetiek.be) of via telefoon (+ 32 3 481 72 10) contact opnemen met de zaakvoerder Karen Vanhees op werkdagen van dinsdag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. De Rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2018 Confetti kinderkleding webwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel